Cenník jednoduchého účtovníctva

Ceny za jednoduché účtovníctvo uvedené v nasledovnom cenníku   majú len orientačný charakter. Presné ceny za spracovanie jednoduchého účtovníctva vždy závisia od konkrétnej dohody s klientom, kde sa zvažujú faktory ako sú forma spolupráce . Cieľom cenníka je ukázať klientovi, aké konkrétne služby sú súčasťou vedenia jednoduchého účtovníctva. Pre presné určenie ceny vedenia jednoduchého účtovníctva je najvhodnejšie individuálne stretnutie s klientom a následná dohoda s klientom.

Počet zaúčtovaných položiek Paušál – Neplatca DPH Paušál – Platca DPH
1-50 35 € 60 €
51-100 60 € 90 €
101-200 100 € 140 €
201-300 140 € 180 €
301-400 190 € 220€
400 a viac po dohode s klientom

Súčasťou vypracovania jednoduchého účtovníctva je:

Pri neplatcovi DPH

 1. vedenie peňažného denníka
 2. vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 3. vedenie bankovej knihy
 4. evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 5. vedenie pokladničnej knihy
 6. vedenie odpisových kariet

komunikácia s úradmi -zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa ,daňový úrad

Pri platcovi DPH

 1. vypracovanie Priznania k dani z pridanej hodnoty (mesačné alebo kvartálne)
 2. vedenie peňažného denníka
 3. evidencia daňových dokladov
 4. vedenie pokladničnej knihy
 5. vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 6. evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 7. vedenie odpisových kariet
 8. vedenie bankovej knihy
 9. vypracovanie súhrnného kvartálneho výkazu k DPH
 10. vypracovanie kontrolného výkazu
 11. komunikácia s úradmi

Pre stanovenie presnej ceny v individuálnych prípadoch má prosím kontaktujte buď telefonicky 0904598700, emailom bajova@orava.sk

Cenník mzdy a personalistika:

Spracovanie miezd:

1 zamestnanec TPP 10,-Euro

1 zamestnanec DPČ   8,-Euro

Súčasť mzdovej agendy Vám vypracujeme:

 1. samotný výpočet mzdy
 2. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 3. vypracovanie a zasielanie kvartálnych výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 4. vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
 5. tvorba a výpočet sociálneho fondu (príspevky na stravné lístky)
 6. vypracovanie výkazov do sociálnej a zdravotnej poisťovne
 7. všetky požadované štatistické výkazy a hlásenia
 8. prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 9. všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru (prihláška zamestnanca do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, vypracovanie pracovnej zmluvy, odhláška zamestnanca zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, ročné zúčtovanie preddavkov zamestnanca, zápočet rokov

Marianna Bajová

ADRESA (prevádzka):
Námestie M.R.Štefánika 7
Trstenná 02801

Adresa (sídlo):
Západ 1058/21
Trstená 028 01

Telefon:
+421 0904 598 700
E-mail:
bajova@orava.sk