Cenník podvojného účtovníctva

1. Ceny za vedenie účtovníctva sú stanovené dohodou v závislosti na rozsahu poskytovaných služieb podľa náročnosti. Ceny sú orientačné

Súčasťou služby vypracovania podvojného účtovníctva je:

Pri neplatcovi DPH

 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • vedenie bankovej knihy
 • vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • zaúčtovanie interného dokladu
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku, výpočte odpisov
 • komunikácia s úradmi -zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, daňový úrad
 • bezplatná konzultácia a poradenstvo

Pri plátcovi DPH

 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • vedenie bankovej knihy
 • vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 • vedenie knihy daňových dokladov
 • vypracovanie Priznania k dani z pridanej hodnoty (mesačné alebo kvartálne)
 • vypracovanie kontrolného výkazu
 • vypracovanie súhrnného kvartálneho výkazu
 • vedenie pokladničnej knihy
 • zaúčtovanie interného dokladu
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku, výpočte odpisov
 • bezplatná konzultácia a poradenstvo

Mesačná cena za účtovníctvo

Paušálna cena sa dohaduje zvyčajne do 100 účtovných položiek mesačne. Nad 100 účtovných položiek je cena za účtovnú položku pri neplatiteľovi DPH 0,70 €, pri platiteľovi DPH 0,80 €. Pod účtovnou položkou sa rozumie jeden doklad, napr. jedna faktúra, pokladničný doklad, položka výpisu z bankového účtu.

Cenník za vedenie podvojného účtovníctva

Počet zaúčtovaných položiek Cena za položku – Neplátca DPH Cena za položku – Plátca DPH Paušál – Neplátca DPH Paušál – Plátca DPH
  0-100 0,70 € 0,80 € 70 € 120€
101-200 0,66 € 0,75 € 130 € 170 €
201-300 0,61 € 0,70 € 200 € 240 €
301-400 0,56 € 0,65 € 300 € 330 €
401 a viac po dohode s klientom

Pre stanovenie presnej ceny v individuálnych prípadoch má prosím kontaktujte buď telefonicky 0904598700

email bajova@orava.sk

Marianna Bajová

ADRESA (prevádzka):
Námestie M.R.Štefánika 7
Trstenná 02801

Adresa (sídlo):
Západ 1058/21
Trstená 028 01

Telefon:
+421 0904 598 700
E-mail:
bajova@orava.sk