Naše kompletné služby

Podnikáte a potrebujete k svojej práci spoľahlivé služby v oblasti účtovníctva, mzdovej agendy alebo daňového poradenstva? Kompletný balíček účtovných služieb ponúkame v spoločnosti Marianny Bajovej každému podnikateľovi na mieru. Pokiaľ Vám na našich webových stránkach niektorá dôležitá služba chýba alebo by ste sa radi dohodli na detailoch našej spolupráce, kedykoľvek sa nám ozvite. Veríme, že Vám spolupráca s našou spoločnosťou bude vyhovovať!

Jednoduché a podvojné účtovníctvo

Pre svojich klientov z radu  živnostníkov a firiem z Trstenej i Tvrdošína a okolia ponúkame kompletné spracovanie jednoduchého i podvojného účtovníctva. Aký je medzi oboma typmi účtovníctva  rozdiel? V prvom rade v tom, kto má povinnosť ho  viesť: zatiaľ čo podvojné účtovníctvovedú všetci podnikatelia zapísaní v obchodnom registri, tým ostatným stačí účtovníctvo jednoduché (vedenie podvojného účtovníctva  si ale ktokoľvek môže zvoliť dobrovoľne).

Medzi dokumentáciu, ktorú spracovávame v rámci vedenia podvojného účtovníctva, patria denník a hlavná kniha. V rámci jednoduchého účtovníctva  pre Vás naproti tomu povedieme:

 • peňažný denník
 • knihu pohľadávok
 • knihu záväzkov
 • tiež knihu cenín, dlhodobého majetku, zásob.

Ako napovedajú názvy oboch typov účtovníctva, podáva jednoduché účtovníctvo  o podnikaní klienta iba takú  obecnú informáciu. V prípade podvojného účtovníctva  naopak zákazníci ocenia komplexnejší prehľad o svojom hospodárení.

Spracovanie účtovníctva zahŕňa  v našej firme mimo iného  tiež:

 • spracovanie účtovných závierok
 • spracovanie daňových priznaní
 • účtovné

Účtovníctvo  vedieme v kvalitnom slovenskom software OMEGA a ALFA PLUS.

Mzdová agenda a personalistika

Pokiaľ  máte vo svojej  firme vlastných zamestnancov, máte tým bohužiaľ zároveň i celý rad nepríjemných povinností. My Vám s nimi pomôžeme tak, abyste všetky  z nich zvládli bez problémov splniť a nemuseli sa pritom zaoberať obrovským množstvom najrôznejších  predpisov a zákonov, ktoré túto oblasť regulujú. V účtovníckej kancelárii Marianny Bajovej sa preVás postaráme okreminého o:

 • spracovanie pracovných zmlúv a dohôd
 • zastupovanie pred úradmi (správa sociálneho zabezpečenia, finančný úrad, zdravotná poisťovňa)
 • prihlásenie a odhlásenie zamestnanca v Sociálnej poisťovni a Zdravotnej poisťovni
 • vedenie evidencie zamestnancov
 • výpočty miezd
 • vypracovanie pravidelných výkazov
 • mzdové listy
 • ročné zúčtovanie daní a zdravotného poistenia

a ďalšie.

Daňové poradenstvo

Či ste malý živnostník, alebo zabehnutá regionálna firma, vieme o Vašich daňových povinnostiach všetko a dokážeme s orientáciou v nich pomôcť i Vám. V našej kancelárii Vám zodpovieme všetky  otázky, ktoré by ste v oblasti daňovej legislatívy a daňových predpisoch  mohli mať, poskytneme Vám podložené odborné stanoviska k rôznym aspektom problematiky a v neposlednom rade Vám pomôžeme optimalizovať Vašu daňovú záťaž v rámci platných pravidiel a možností.

Daňové priznanie

Každý rok pre Vás bezchybne spracujeme daňové priznania akéhokoľvek typu. Pokiaľ  nestíhate, zvládneme buď Vaše daňové priznanie vypracovať do 24 hodín, alebo Vám zariadime žiadosť o odklad. Súčasťou  našej ponuky sú daňové priznania nasledujúcich typov:

 • daňové priznanie pre fyzické osoby
 • daňové priznanie pre právnické osoby
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • daňové priznanie k dani z nehnuteľností

a ďalšie.

Podnikateľské plány

Podnikateľský plán budú potrebovať všetci, ktorí   chcú požiadať o príspevok na podnikanie alebo bankovú pôžičku. My pre Vás podnikateľský plán vypracujeme na mieru a tak, aby mal čo možno najvyššiu nádej na úspech. Podnikateľský plán sa obecne skladá z textovej časti, ktorá by mala výstižne zhrnúť  ideu s plánovaným podnikaním, zhodnotiť   veľkosť  trhu i prípadné rizika a z finančného plánu, ktorý vo forme tabuľky obsahuje výkaz ziskov a strát. Okrem všetkých formálnych náležitostí, ktoré k podnikateľskému plánu patria, Vám poskytneme i osobnú konzultáciu, ktorá by Vám pri prípadnej prezentácii podnikateľského plánu mohla pomôcť.

Ďalšie služby:

 • administratívne služby